Autopůjčovna Triga car Praha

Pneumatiky – druhý díl

První díl o pneumatikách obsahoval více teoretických než praktických informací. Zbývá tématiku doplnit o několik praktických rad, které přímo souvisí s provozem, údržbou a skladováním.
Výměna pneumatik
Nedovoluje-li technický stav pneumatik (hloubka desénu je menší než 1,6 mm atd.) bezpečné provozování vozidla je nutná jejich výměna. Stejně tak by měla být impulsem pro výměnu i změna klimatických podmínek. Na podzim by měla být provedena výměna letní za zimní a na jaře pak výměna zimní za letní. I když se životnost pneumatik neustále zvyšuje, přesto i moderní pneumatiky jednoho dne doslouží a na to je třeba brát zřetel. Také sjíždění pneumatik na automobilu není rovnoměrné na všech kolech. Lze předpokládat, že pláště na hnacích kolech budou většinou sjeté dříve, proto se vyplatí vzájemná výměna pneumatik ze zadní nápravy na přední a naopak. V okamžiku, kdy již je výměna pneumatik na jedné nápravě nezbytná, postačí zakoupit pouze dvojici pneumatik a zbylé dvě dokoupit až při dodatečné výměně. Ovšem někdy postačí zakoupit i jednu, popř. tři pneumatiky a chybějící nahradit nepoužívaným rezervním kolem. Tento postup tak sníží finanční obnos, který je třeba v danou chvíli vydat. Při postupném dokupování plášťů musí být nově koupené shodné se stávajícími pneumatikami a vedle toho je nutné provést výměnu minimálně na celé nápravě. Po výměně je možné používat jako rezervu starší nejméně sjetou pneumatiku za dodržení platných předpisů a vyhlášky. Při částečné výměně musí být vždy dodržen předepsaný směr otáčení u směrově orientovaných a asymetrických desénů. Většina motoristů používá na svých vozech zimní nebo letní pneumatiky podle ročního období. Zimní pneumatiky jsou svojí konstrukcí, materiály a desénem lépe přizpůsobeny provozu v zimních podmínkách a používají se přibližně od poloviny října do poloviny dubna, kdy je průměrná teplota pod 5 °C. Letní pneumatiky se naopak lépe osvědčují za vyšších teplot a proto se montují na zbytek roku, to je od poloviny dubna do poloviny října. Výměnu letní za zimní je třeba provést s dostatečným časovým předstihem, protože i první sníh již několikrát zaskočil nepřipravené řidiče.
Huštění
Výrobce vozu předepisuje v technických datech správný tlak vzduchu pro doporučené pneumatiky. Tyto hodnoty jsou i na vnitřní straně krytky palivové nádrže a jsou tak uživateli snadno dostupné. Bude-li se uživatel těmito údaji řídit, měl by vůz dosahovat optimální jízdní vlastnosti. Správné nahuštění má vliv také na životnost obutí, která bude při odpovídajícím nahuštění a šetrném způsobu jízdy nejdelší. Také spotřeba je do jisté míry závislá na správném nahuštění. Kontrola tlaku v pneumatikách trvá několik minut a některé vozy již mají i diagnostiku správného nahuštění pneumatik. Navíc současné pneumatiky neztrácejí tlak vzduchu jako dřívější, proto by měl každý uživatel občas těchto několik minut obětovat. To se mu vrátí delší životností a nezhoršenými jízdními vlastnostmi. Jako příklad významu správného tlaku v pneumatice stačí uvést to, že pokud bude v pneumatikách tlak o dvacet procent vyšší, klesne životnost o deset procent. Ještě větší pokles životnosti je u podhuštěné pneumatiky, kdy podhuštění o třicet procent, což nemusí vždy být zaznamenáno pouhým pohledem na kolo, znamená pokles životnosti téměř na polovinu.
Další péče během provozu
Je-li zjištěno nesouměrné sjíždění pneumatik na jednotlivých kolech, je vhodné provést kontrolu geometrie podvozku, a to i u nového vozu. Je třeba si totiž uvědomit, že provozem je podvozek a celý vůz značně namáhán, což má vliv i na správnou geometrii podvozku. V případě, že se během jízdy projevuje chvění volantu nebo chvění zadní části vozu, bylo by vhodné nechat vyvážit kola na přední nebo zadní nápravě. Také pokud je vše v pořádku a pneumatiky se sjíždějí rovnoměrně, je vhodné provést alespoň namátkovou kontrolu geometrie podvozku a vyvážení kol, které by mělo být provedeno při každé výměně pneumatiky na disku nebo jako doporučený úkon alespoň jedenkrát za rok. Jinak se pneumatikám nemusí věnovat během provozu příliš velká péče. Vedle již zmíněné kontroly tlaku se jedná pouze o vizuální kontrolu. Jsou-li během kontroly objeveny v drážkách desénu ostré předměty nebo kamínky, je vhodné je opatrně odstranit. Dále se doporučuje prohlédnout desén, zda se na něm netvoří plošky, které by mohly být důsledkem nevyváženosti kol, nešetrného brzdění a špatné funkce tlumičů.
Skladování
Správné uskladnění má vliv na zachování vlastností pneumatik. Dnes již mnozí motoristé používají pro svůj vůz sadu letních a zimních pneumatik, kdy mají jednu sadu na vozidle a druhou uloženou. Při skladování je vhodné se řídit několika zásadami. Pokud jsou pneumatiky skladovány bez disků, měli by být uloženy nastojato vedle sebe a vždy po čtyřech týdnech je vhodné s nimi pootočit. Pneumatiky bez disků by se neměly zavěšovat na háky a ani je pokládat na sebe naležato. Naopak pneumatiky s disky je vhodné zavěsit na háky nebo položit na sebe naležato, ale neměly by se ukládat nastojato. Pneumatiky by měly být uchráněny povětrnostním vlivům a neměly by být skladovány v místnosti se zvýšenou koncentrací chemických látek.
Pár rad na závěr
Široká nabídka značek, rozměrů a desénů uspokojí snad každého motoristu, ale je náročné se v ní orientovat. Pořízení nových pneumatik by nemělo být řešeno pouze výběrem z cenově nejpřijatelnějších, ale své by měly sehrát i ostatní provozní okolnosti. Své rady a znalosti by měli poskytnout i prodejci a nabídnout tak zákazníkovi to nejlepší pro jeho vůz. Dále je vhodné mít na paměti rozmary počasí v zimním období. Cena sezónního obutí v rozmezí 6-20 tisíc korun se může někomu zdát příliš vysoká, ale při srovnání s cenou za nový automobil nebo náročnější opravu je minimální. Zimní pneumatiky zvyšují spotřebu až o dvacet procent, jsou více hlučné, přesto by na v zimě provozovaných vozech neměly chybět. Objevují se již informace o povinné výbavě zimními pneumatikami v zimním období, což bude pro některé motoristy finační zátěží, ale zvýší se tím bezpečnost provozu a předejde se tak některým komplikacím. Je třeba ovšem zdůraznit, že i sebelepší pneumatiky mají své hranice a ani ve spojení s nejmodernějšími elektronickými systémy podvozku nedokáží porazit fyzikální zákony.