Autopůjčovna Triga car Praha

Autopůjčovna radí – ZIP

Asi nikdo nestojí rád v nekonečných kolonách, kterých bude s letní motoristickou sezónou přibývat. Spoustu času a nervů bychom ale ušetřili, kdybychom si dokázali vzájemně vyjít vstříc, a navíc dodržovali pravidla. Co takhle to, kterému se mezi řidiči přezdívá ZIP? Znáte ho vůbec? A umíte ho? Odpověděli-li jste dvakrát kladně? Pak se při pohledu na silnice naskýtá otázka: proč ho tedy ignorujete? Pravidlo ZIPu, tedy střídavé řazení vozidel, se netýká pouze uzavírek, ale obecně míst, kde některý z pruhů končí. Rozhodně to neplatí pouze v uzavírkách, ale platí to všude tam, kde se počet jízdních pruhů snižuje a přitom je tam taková hustota provozu, že se dá mluvit o souběžné jízdě – tedy nejedná se o předjíždění, vozidla pouze jedou vedle sebe. Ve všech těchto případech platí, že řidič jedoucí v průběžném pruhu musí umožnit ostatním, aby se do toho pruhu mohli zařadit, a to právě na základě pravidla ZIPu. Takové místo bývá dopředu avizováno dopravními značkami, které často doplňují i omezení rychlosti a zákaz předjíždění. To ale neznamená, že se řadíme daleko před místem zúžení, tedy například už u těchto značek. Správně by vozidla měla jet tak jak jsou zařazena ve dvou jízdních pruzích a až před místem spojení jízdních pruhů se mají řadit podle pravidla ZIPu. Na některých místech je v místě zúžení dopravní značka znázorňující střídavé řazení, ale nemusí tomu tak být vždy. Bohužel, ani úmyslné blokování, leckdy až riskantní najíždění na druhého, nebude kvalifikováno jako nedání přednosti, které by jinak znamenalo výrazně vyšší postih než nedodržení pravidla ZIPu. Nejednalo by se o klasické nedání přednosti, ale bylo by to porušení ustanovení o jízdě v jízdních pruzích. V takovém případě hrozí ve správním řízení pokuta 1500 až 2500 korun plus náklady řízení a blokově až 2000 korun. A stejně může být hodnocena jízda bok po boku, což nám občas předvádí především řidiči kamiónů. To je neoprávněné bránění plynulosti provozu. Oni hřeší na to, že mají velká vozidla a tím si v rozporu se zákonem zajišťují předností jízdu.